FoodOmics
Projects
 BAP (Hacettepe University Scientific Research Projects Coordination Unit)  Saccharomyces cerevisiae DNA Barkodunun Elde Edilmesi (2017-2018)                                                  
 Farklı Yöntemler ile Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin in vivo ve in vitro Etkinliğinin Belirlenmesi (2019-2021)
 Seçilen Yerel Buğday (Triticum spp.) Çeşitlerinde Bazı Biyoaktif Bileşenlerin Tanımlanması ve Karakterizasyonu (2019-2021)
 Genetik Modifiye Gıda ve Yem ürünlerinde Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi (2019-2020)
 TAGEM (Forest General Directorate of Agricultural Research and Policies) / BAP  Beyaz Peynir ve Süt İşleme Tesisinden İzole Edilen Mikrobiotanın Karakterizasyonu Yerli Starter Kültür Eldesi ve Prototip Ürün Üretimi (2019-2021)
 MEVLANA  Risk Analizinin Omik Teknolojiler Kullanılarak Gerçekleştirilmesi (2018-2019)
 TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Lactobacillus rhamnosus GG ve Escherichia coli Nissle'ın Mikroenkapsülasyonu ve Probiyotik Meyve Suyunda Kullanımı (2020-2021)